AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Organizacja pracy szkoły

27 listopada 2017 20:50 | Organizacja pracy szkoły

Program profilaktyczno - wychowawczy 2017/18

W załączniku znajduje się program profilaktyczno - wychowawczy opracowany przez zespół nauczycieli w porozumieniu z Radą Rodziców.

Przytaczając fragment programu mamy zapis:

"Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju w sferze:

1)      fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2)      psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3)      społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4)      aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobywanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia"

Program przewiduje szereg działań, akcji, zajęć nastawionych na kształtowanie właściwych postaw i dążenie do idealnej sylwetki absolwenta, o której mowa w programie.

Zachęcamy do zapoznania się z programem i harmonogramami różnych działań, które stanowią załączniki do programu.

Anna Grzybowska

Przeczytano: 560 razy. Wydrukuj|Do góry