AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Organizacja pracy szkoły

08 września 2019 21:00 | Organizacja pracy szkoły

Zebrania z rodzicami i konsultacje indywidualne

Rok szkolny 2019/20 Zebrania z rodzicami – prowadzą wychowawcy:

czytaj więcej »

02 września 2019 20:39 | Organizacja pracy szkoły

Rok szkolny 2019/20

W tej zakładce będą umieszczane informacje dotyczące organizacji pracy szkoły i przedszkola w bieżącym roku szkolnym, np. rozkład godzin świetlicy, biblioteki, plany pracy Samorządu Uczniowskiego, roczny plan pracy przedszkola, itp. Będą one miały postać załączników do tej wiadomości,...

czytaj więcej »

09 września 2018 16:58 | Organizacja pracy szkoły

Lista podręczników w roku 2018/19

W roku szkolnym wszyscy uczniowie ze szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych są objęci programem darmowych podręczników. Wszystkie podręczniki oraz inne materiały edukacyjne (zbiory zadań, atlasy, słowniki, zeszyty ćwiczeń) uczniowie także otrzymują bezpłatnie. W załącznikach...

czytaj więcej »

03 grudnia 2017 16:53 | Organizacja pracy szkoły

Statuty

Szanowni Rodzice Drodzy Uczniowie Z dniem 30 listopada 2017 r. na podstawie przepisów ustawy Prawo Oświatowe, straciły moc dotychczas obowiązujące statuty. Od 1 grudnia obowiązują statuty przyjęte uchwałami Rady Pedagogicznej - Statut Szkoły Podstawowej, który w swoich postanowieniach...

czytaj więcej »

27 listopada 2017 20:50 | Organizacja pracy szkoły

Program profilaktyczno - wychowawczy 2017/18

W załączniku znajduje się program profilaktyczno - wychowawczy opracowany przez zespół nauczycieli w porozumieniu z Radą Rodziców. Przytaczając fragment programu mamy zapis: "Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu...

czytaj więcej »

17 września 2017 20:03 | Organizacja pracy szkoły

Harmonogramy, grafiki dyżurów obowiązujące w roku szkolnym 2017/18

W załącznikach można znaleźć informacje na temat dyżurów w świetlicy szkolnej, dyżurów międzylekcyjnych, godzin pracy biblioteki, harmonogram szkolnych uroczystości, plan pracy szkoły, który zawiera wiele ważnych terminów i działań itp. Anna Grzybowska

czytaj więcej »

11 października 2016 20:04 | Organizacja pracy szkoły

Harmonogramy, terminy, grafiki w roku szkolnym 2016/17

W załącznikach znajdują się plany pracy, terminy zebrań z rodzicami itp.

czytaj więcej »

25 września 2016 23:03 | Organizacja pracy szkoły

Program wychowawczy i Program profilaktyki

W załącznikach znajdują się programy dla każdej ze szkół na rok szkolny 2016/17. Zostały one opracowane przez zespół nauczycieli, następnie przedstawione na zebraniu Rady Rodziców 17.09.2016 r. i pozytywnie zaopiniowane. A. Grzybowska

czytaj więcej »