AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Projekt edukacyjny - Nauka - lubię to!

27 marca 2017 11:39 | Projekt edukacyjny - Nauka - lubię to!

Informacje na temat projektu "Nauka - lubię to!"

Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK w okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. W ramach projektu przewidziano zajecia dydaktyczno -wyrównawcze, kółka zainteresowań oraz zajecia specjalistyczne. Ponadto doposażone zostaną pracownie: matematyczna, przyrodnicza, informatyczna oraz edukacji terapeutycznej.

Zajęcia dodatkowe będą głównie nastawione na podnoszenie kompetencji kluczowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, porozumiewania się w języku obcym, podnoszenie sprawności matematycznych.

Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego będą miały głównie charakter terapii logopedycznej. Całkowita wartość projektu, który realizują szkoły w Gminie Wodzierady to kwota ponad 650 tyś. zł.

Po zakończeniu realizacji projektu wszystkie pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy zostaną w szkole do dalszego użytku.

A. Grzybowska

Przeczytano: 516 razy. Wydrukuj|Do góry