AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Projekt edukacyjny - Nauka - lubię to!

23 maja 2019 22:28 | Projekt edukacyjny - Nauka - lubię to!

Podsumowanie projektu

W zakładce znajduje się obszerne podsumowanie uzyskanych efektów realizacji projektu. Zostało ono przedstawione na posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wodzierady. Anna Grzybowska

czytaj więcej »

24 września 2018 19:41 | Projekt edukacyjny - Nauka - lubię to!

Harmonogram zajęć w roku 2018/19

W tym roku szkolnym jeszcze do grudnia będziemy realizować zajęcia wynikające z projektu edukacyjnego finansowanego w dużym stopniu z funduszy unijnych. Prowadzimy zajęcia nastawione na kształcenie umiejętności językowych, matematycznych, przyrodniczych. Szczegółowy harmonogram zajęć...

czytaj więcej »

19 września 2017 11:48 | Projekt edukacyjny - Nauka - lubię to!

Rozkład zajęć

W załączniku znajduje się rozkład zajęć prowadzonych w ramach projektu "Nauka - lubię to!". Grafik obowiązuje od 1.09.2017 r. do końca grudnia. Od nowego roku zostanie przeprowadzony nowy nabór do zajęć projektowych. Będą mogli wziąć w nim udział także ci uczniowie, którzy...

czytaj więcej »

27 marca 2017 11:54 | Projekt edukacyjny - Nauka - lubię to!

Szkolenia w ramach projektu

Nauczyciele Zespołu Szkół w Kwiatkowicach odbędą w ramach projektu bezpłatne szkolenia. W załączniku znajduje się tematyka szkoleń. A. Grzybowska

czytaj więcej »

27 marca 2017 11:51 | Projekt edukacyjny - Nauka - lubię to!

Harmonogram zajęć

W załączniku znajduje się harmonogram zajęć prowadzonych w ramach projektu. A. Grzybowska

czytaj więcej »

27 marca 2017 11:43 | Projekt edukacyjny - Nauka - lubię to!

Lista uczestników

W załączniku znajduje się lista uczestników projektu. A. Grzybowska

czytaj więcej »

27 marca 2017 11:41 | Projekt edukacyjny - Nauka - lubię to!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

W załączniku znajduje się Regulamin. Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z jego treścią. A. Grzybowska

czytaj więcej »

27 marca 2017 11:39 | Projekt edukacyjny - Nauka - lubię to!

Informacje na temat projektu "Nauka - lubię to!"

Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne...

czytaj więcej »