AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Komunikaty

27 stycznia 2020 21:46 | Komunikaty

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i przedszkola w Kwiatkowicach oraz klasy I

Szanowni Rodzice

Rekrutacja do przedszkola

Nowy nabór dzieci do grup przedszkolnych dotyczy dzieci, które w roku 2020 kończą 3 lata.

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Wodzierady informuję, że w lutym rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli. Proszę o zapoznanie się z treścią regulaminu rekrutacji, który jest załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Wodzierady. W szczególności zwracam uwagę na zapis mówiący, że rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Wodzierady mogą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym w drugim etapie, gdy przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, a dyrektor uzyskał zgodę Wójta na przyjęcie dziecka spoza terenu gminy.

Szczególnie ważne jest przestrzeganie podanych terminów. Wnioski składane po terminach nie będą rozpatrywane.

Rodzice dzieci już uczęszczających do grupy przedszkolnej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym miejscu. Jeśli rodzic planuje przenieść dziecko z Przedszkola Samorządowego do oddziału przedszkolnego (oba funkcjonują w tym samym budynku, ale oferują inne godziny zajęć), to są zobowiązani złożyć wniosek o przyjęcie dziecka a nie deklarację.

Rekrutacja do klasy pierwszej

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach składają do sekretariatu szkoły dokument "Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej". Dzieci są przyjmowane do obwodowej szkoły z urzędu. Wnioski dotyczą jedynie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Druki można pobierać także w przedszkolu lub z sekretariatu szkoły.

Anna Grzybowska

Przeczytano: 337 razy. Wydrukuj|Do góry