AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Wymagania edukacyjne

26 września 2020 20:54 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2020/21

W załącznikach do niniejszej informacji znajdują się zasady oceniania do poszcszególnych przedmiotów nauczania. Zawierają one sposób informowania o uzyskanych wynikach, możliwości poprawy stopni, aktywnośvci ucznia, za które może on być oceniony itp. Są one zgodne...

czytaj więcej »

23 września 2019 09:14 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2019/20

Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sformułowane w oparciu o realizowany przez nauczyciela program nauczania. Punktem wyjścia do sformułowania wymagań edukacyjnych...

czytaj więcej »

17 września 2018 20:35 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2018/19

W załącznikach znajdują się wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów. W razie pytań proszę kontaktować się z nauczycielami.

czytaj więcej »