AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Działalność innowacyjna

06 maja 2019 14:26 | Działalność innowacyjna

Zostań spikerem radiowym

Charakterystyka innowacji

Innowacja metodyczna  zrealizowana na lekcjach języka polskiego, dotycząca  zmian w procesie nauczania, prezentacji materiału, utrwalania  wiadomości i umiejętności, sposobu sprawdzania efektywności nauczania oraz kontroli osiągnięć, którą zostali objęci uczniowie klasy VI SP. Jest to jednorazowe działanie związane z blokiem tematycznym poświęconym historii radia, osób je tworzących i rodzajów nadawanych w nim audycji.

Osoba wdrażająca innowację metodyczną: Renata Szczepaniak – Knul.

Sposób realizacji:

Realizację innowacji poprzedził cykl lekcji wynikający z podstawy programowej poświęconych historii radia, osób które je tworzą oraz różnych rodzajów audycji, które są nadawane drogą radiową. Na jednej z lekcji uczniowie poznali zadania osób pracujących w radiu i odpowiedzialnych za tworzenie materiału, który dociera do nas z radioodbiorników. Następnie, każdy miał określić, w jakiej roli widziałby się najlepiej, swój wybór uczniowie musieli uzasadnić konkretnymi argumentami wynikającymi z ich zainteresowań i predyspozycji. Na kolejnych zajęciach zostały omówione i zaprezentowane przykłady różnorodnych audycji radiowych. Uczniowie wysłuchali fragmentów słuchowiska radiowego, wywiadu, relacji sportowej, koncertu muzycznego, listy przebojów. Omówione zostały także zasady tworzenia poszczególnych programów, ze zwróceniem uwagi na fakt, że w audycjach radiowych bardzo ważną rolę odgrywa poprawność i staranność językowa. Kolejnym punktem działań było samodzielne przygotowanie dowolnej audycji radiowej. Uczniowie mieli za zadanie indywidualnie, w parach lub w grupach przygotować wywiad, słuchowisko, listę przebojów radiowych i zamieścić materiał na nośniku, który pozwoli odtworzyć go na lekcji. Treść materiału była dowolna, jedyne ograniczenie to czas, całość prezentacji nie mogła przekroczyć pięciu minut. Na zrealizowanie zadania uczniowie mieli trzy tygodnie.

Cele ogólne programu:

W zakresie wiadomości i umiejętności: 

 • podniesienie poziomu wiedzy o radiu i jego strukturach,
 • poznanie wybranych audycji radiowych i schematu ich tworzenia,
 • wdrażanie do właściwego interpretowania przeczytanych tekstów,
 • kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
  • rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć,
  • ćwiczenia dokładności, staranności w pracy,
  • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania ,
  • rozwijanie wyobraźni ,
  • zdobywanie wiedzy ,
  • rozwijanie kreatywności,
  • rozwijanie twórczości literackiej,
  • wzbogacanie słownictwa,
  • ćwiczenie umiejętności pracy w zespole,
  • przekazywanie wartości i norm społecznych,
  • kształtowanie poczucia estetyki,
  • kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę.

W zakresie postaw: 

 • rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • odkrywanie swoich talentów i umiejętności,,
  • zachęcenie dzieci do  działania,
  •  inspirowanie do kreatywnej twórczości w oparciu m.in. o dostępne środki  oraz narzędzia multimedialne.
 
Renata Szczepaniak-Knul

 

Przeczytano: 184 razy. Wydrukuj|Do góry