AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Działalność innowacyjna

16 kwietnia 2019 20:48 | Działalność innowacyjna

W Szachogrodzie

Charakterystyka innowacji

Innowacja  programowa "W Szachogrodzie" przeznaczona jest  dla  I etapu   edukacji  i realizowana przez bibliotekę szkolną w ramach promocji czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród uczniów klas I-III. Jej realizacja rozpoczęła się  w  roku  szkolnym 2018/2019, a zakończy w roku szkolnym 2019/2020. Realizowana będzie poprzez włączenie w edukację wczesnoszkolną treści edukacji czytelniczej i naukę gry w szachy. Treści zostały tak dobrane, aby rozwijały logiczne myślenie, zachęcały dzieci do  działania oraz inspirowały do kreatywnej twórczości w oparciu o dostępne środki  oraz narzędzia multimedialne.

Nauczycielka wdrażająca innowację metodyczną: Renata Szczepaniak – Knul.

Cele ogólne

Edukacja czytelnicza:

 • rozbudzanie zainteresowania grą w szachy
 • doskonalenie techniki gry
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • rozbudzenie potrzeby czytania
 • rozwijanie wyobraźni
 • zdobywanie wiedzy
 • rozwijanie kreatywności
 • rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej
 • wzbogacanie słownictwa
 • ćwiczenie umiejętności pracy w zespole
 • przekazywanie wartości i norm społecznych
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę
 • ćwiczenia dokładności, staranności w pracy
 • rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć

W zakresie wiadomości i umiejętności: 

 • podniesienie poziomu gry w szachy wśród dzieci,
 • poznanie wybranych utworów literatury dziecięcej,
 • wdrażanie do właściwego interpretowania przeczytanych tekstów,
 • kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji. 

W zakresie postaw:

 • rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do poszanowania książek,

zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego np. z książką, z grą planszową.

Sposób realizacji:

Innowacja realizowana jest w formie projektu czytelniczego pod nazwą ,, W Szachogrodzie’’. W trakcje zajęć nauczyciel głośno czyta fragment książki pt. „W Szachogrodzie” – każdy rozdział poświęcony jest innemu zagadnieniu. Kolejny etap zajęć to omówienie przeczytanego fragmentu, pokazanie zagadnień na rzeczywistej planszy szachowej. Ostatni punkt spotkania to ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem kart pracy i szachów

Renata Szczepaniak-Knul

Przeczytano: 195 razy. Wydrukuj|Do góry