AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Działalność innowacyjna

16 kwietnia 2019 20:23 | Działalność innowacyjna

Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości

W roku szkolnym 2017/2018 realizowana  była  innowacja  programowa „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”. Jej autorką jest  Renata Szczepaniak - Knul. Innowacją zostali objęci wszyscy uczniowie klas  I-III naszej szkoły. 

Działania innowacyjne realizowane były cyklicznie  w ciągu całego roku szkolnego, obejmowały treści z zakresu kształcenia literackiego i wychowania w wartości. 

CELE INNOWACJI

Cele ogólne 

 • wprowadzanie dzieci w świat wartości,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie wyobraźni i uwrażliwianie na piękno literatury,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

Cele szczegółowe 

W zakresie wiadomości i umiejętności: 

 • podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • poznanie wybranych utworów literatury dziecięcej,
 • wdrażanie do właściwego interpretowania przeczytanych tekstów,
 • kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej,
 • zdobywanie wiedzy o autorach książek dla dzieci, kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji. 

W zakresie postaw: 

 • rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do poszanowania książek,
 • zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego np. z książką.

Sposób realizacji:

Innowacja realizowana jest w formie projektu czytelniczego pod nazwą „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”. W trakcie cyklicznych spotkań (raz w tygodniu) uczniowie słuchają głośno czytanego przez nauczyciela fragmentu książki G. Kasdepke. W czasie jednych zajęć czytany jest jeden rozdział, który poświęcony jest omówieniu jednej wartości. Po przeczytaniu uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają zagadnienie, porządkują informacje. Zajęcia często kończą się dramą w wykonaniu uczniów, grami ruchowymi albo quizami przygotowanymi na platformie edukacyjnej Laerning Apps.

Renata Szczepaniak-Knul

Przeczytano: 187 razy. Wydrukuj|Do góry