AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Działalność innowacyjna

16 kwietnia 2019 20:20 | Działalność innowacyjna

Randka z książką

W roku szkolnym 2017/2018 realizowana była  innowacja organizacyjna „Randka z książką”.

 Jej autorkami są Agnieszka Piasecka i Renata Szczepaniak - Knul. Innowacją zostali objęci wszyscy uczniowie klas IV- VII i oddziałów gimnazjalnych. Działania innowacyjne realizowane są cyklicznie  w ciągu całego roku szkolnego, obejmują treści z zakresu kształcenia literackiego.

Z codziennych obserwacji zachowań uczniów oraz prowadzonych podczas różnych zajęć nasunęły się poniższe wnioski:

 • uczniowie prezentują ubogi zasób słownictwa,
 • mają trudności z prawidłowym formułowaniem zdań,
 • nastąpił spadek zainteresowania książką.

Wnioski te stały się motywacją do opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej, która pozwoliłaby zmienić ten stan rzeczy.

CELE INNOWACJI

Cele ogólne

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie wyobraźni i uwrażliwianie na piękno literatury,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe

W zakresie wiadomości i umiejętności:

 • podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • poznanie wybranych utworów literatury dziecięcej,
 • wdrażanie do właściwego interpretowania przeczytanych tekstów,
 • kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej,
 • zdobywanie wiedzy o autorach książek dla dzieci, kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.

W zakresie postaw:

 • rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do poszanowania książek,
 • zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego np. z książką

W praktyce podjęte działania miały zachęcić uczniów do czytania, ale w sposób atrakcyjny i nietypowy - randka z książką miała być jak randka z nieznajomą, ale interesującą osobą.

Renata Szczepaniak-Knul

Przeczytano: 189 razy. Wydrukuj|Do góry