AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Pedagog szkolny i logopeda

12 grudnia 2019 15:45 | Pedagog szkolny i logopeda

Cała prawda o dopalaczach.

Cała prawda o dopalaczach…

 

 

Czy dopalacze to moda czy też realne zagrożenie? Dowiedz się, czym naprawdę są i jak postępować wobec tych, którzy im ulegli. Zapoznaj się z ważnymi czynnikami chroniącymi przed zażywaniem dopalaczy.

Na ratunek, czyli ważne czynniki chroniące przed zażywaniem dopalaczy

Negatywny wpływ dopalaczy na organizm człowieka jest alarmujący. Następstwem ich zażywania są problemy układu oddechowego i układu krążenia, utrata przytomności, odwodnienie lub przegrzanie organizmu, uszkodzenia narządów, a nawet zgon. Pojawiają się również liczne skutki uboczne w psychice człowieka, w tym np. agresja, zaburzenia świadomości, stany lękowe, halucynacje. Młodzi muszą o nich wiedzieć. Strach jest w tym wypadku skuteczną profilaktyką.

Najwięcej jest jednak do zrobienia w sferze osobowej i społecznej. Coraz więcej jest dzieci samotnych, zagubionych, o słabej odporności na stres. Coraz częściej członkowie rodziny żyją obok siebie – nie rozmawiają ze sobą, nie pomagają sobie. W szkole trzeba ciężko pracować i wciąż udowadniać swoją wartość. Kontakty w grupie rówieśniczej ograniczają się do wymiany SMS-ów i wpisów na portalach społecznościowych. Trzeba temu przeciwdziałać.

Czynniki chroniące przed zażywaniem dopalaczy to:

 • zdrowe więzi rodzinne,

 • silne poczucie własnej wartości i własnej skuteczności,

 • wiara we własne siły,

 • umiejętności społeczne (radzenie sobie z problemami, rozwiązywanie konfliktów, asertywność),

 • dobra atmosfera w klasie i szkole,

 • przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej,

 • posiadanie grupy wsparcia lub przyjaciela,

 • poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów,

 • pozytywne wzorce osobowe wśród ważnych dorosłych,

 • posiadanie zainteresowań i pasji,

 • czynne uprawianie sportu,

 • działalność w klubach, kołach zainteresowań i wolontariacie,

 • posiadanie planów na przyszłość,

 • chęć kontynuowania nauki,

 • umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami,

 • alternatywne sposoby rozładowania napięcia i odreagowania złości/agresji.

Rola dorosłych nie może ograniczać się do przydzielania dzieciom obowiązków i nadzorowania ich wykonywania. Rodzina powinna wspólnie spędzać czas, rozmawiać, śmiać się. Nauczyciele i wychowawcy mają znać swoich podopiecznych, rozpoznawać ich potrzeby i pomagać im w trudnych sytuacjach. To sprawia, że dzieci czują się ważne i akceptowane. Nie muszą wtedy szukać potwierdzenia własnej wartości w inny sposób.

Jak postępować z tymi, którzy już sięgnęli po dopalacze

W pierwszej kolejności ratować ich zdrowie i życie! Muszą jak najszybciej uzyskać specjalistyczną pomoc lekarską (przy niepokojących objawach trzeba udać się do szpitala). Gdy istnieje podejrzenie, że podopieczny zażył jakąś substancję psychoaktywną, można wykonać test na jej obecność w organizmie (takie testy są dostępne w sprzedaży).

Działania długofalowe to pomoc w obszarach, w których dziecko gorzej funkcjonuje. Może dotyczyć np. trudności interpersonalnych, wymagań szkolnych lub emocji. Podopieczny nie zawsze chce lub może skorzystać ze wsparcia rodziców czy wychowawcy klasy. I nie należy go do tego zmuszać. Istnieją inne miejsca, do których może się zwrócić:

 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne,

 • terapeuci,

 • grupy wsparcia,

 • telefony zaufania. 

źródło: epedagogika.pl

 

 

Przeczytano: 107 razy. Wydrukuj|Do góry