AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Pedagog szkolny i logopeda

21 listopada 2016 23:07 | Pedagog szkolny i logopeda

Ważna decyzja - jaki zawód mam wybrać?

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie klasy III gimnazjum

Poniżej zamieszczam informacje dotyczące podjęcia tak ważnej w życiu decyzji jaką jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu.

Zatem…

Gimnazjalisto, zanim wybierzesz szkołę!

Przed wami bardzo ważna decyzja, a mianowicie wybór przyszłej szkoły. Czekają na was: trzyletnie licea ogólnokształcące, czteroletnie technika i trzyletnie szkoły zawodowe. Wybór szkoły nierozerwalnie związany jest z wyborem zawodu, jedną z najważniejszych decyzji życiowych człowieka. Praca zaspokaja ambicje i aspiracje, daje poczucie wartości i spełnienia oraz przynależności do określonego środowiska, czy nawet społeczeństwa. Zdarza się, że nie jesteście dostatecznie przygotowani do określenia swojej przyszłej drogi rozwojowej, zarówno z uwagi na brak doświadczenia, rozeznania w świecie zawodów, jak i ze względu na chwiejność zainteresowań, jaka pojawia się w tym okresie rozwojowym człowieka. W związku z tym niezwykle ważna jest pomoc zarówno ze strony szkoły i rodziców.

Dokonanie optymalnego wyboru zawodu wymaga uwzględnienia wielu czynników, własnych życzeń i marzeń, możliwości i cech psychologicznych, ale także potrzeb społecznych. O podjęciu trafnej decyzji można mówić wtedy, gdy wybrany zawód odpowiada możliwościom psychofizycznym danego człowieka oraz jest zgodny z jego zainteresowaniami i dążeniami zawodowymi. Musicie zadać sobie pytania typu:, Co chciałbym osiągnąć w życiu? Kim chciałbym być? Co jest dla mnie najważniejsze? Jaki jest mój wymarzony zawód? Jak widzę siebie za 5, 10, 15 lat? Często, podejmując tę, ważną decyzję, kierujecie się niewłaściwymi pobudkami, np. w stosunku do niektórych zawodów pojawiają się uprzedzenia. Podyktowane są one tym, że wykonywana praca może być postrzegana, jako mniej wartościowa. Prestiż, wartość danego zawodu należy oceniać według własnych zainteresowań i zdolności. Dość częstym błędem, jest także wybór zawodu pod wpływem kolegów.

Podczas własnych rozważań na temat przyszłości uwzględnić musicie zainteresowania, umiejętności, to, co cenicie w życiu, swój temperament i cechy charakteru, a także stan zdrowia. Do wykonywania każdego zawodu istnieją określone wymagania zdrowotne. Każda dysfunkcja organizmu czy choroba przewlekła dają wiele przeciwwskazań, ograniczając możliwości nauki i wykonywania pewnych zawodów, np. schorzenia ortopedyczne uniemożliwiają ciężką pracę fizyczną, pracę stojącą, a wady wzroku prowadzenie pojazdów.

Dlatego, wybierając określony zawód, istotne jest, abyście poznali siebie, czy posiadacie właściwe zdolności, predyspozycje, zainteresowania. Podsumowując, wybór zawodu będzie tym trafniejszy, im lepiej poznacie i zrozumiecie siebie.

Z badań wynika, że najważniejszą grupą społeczną, mającą wpływ na wasze decyzje zawodowe, są wasi rodzice. Rodzina jest tą pierwszą i podstawową komórką, w której od lat najmłodszych kształtują się wasze pojęcia moralne, postawy, przekonania, wartości, zainteresowania, stosunek do nauki i aspiracje edukacyjne. To im bezustannie towarzyszy troska o waszą przyszłość. Są gotowi do wielu wyrzeczeń, aby zapewnić wam - dzieciom dobry start zawodowy. Większość rodziców pragnie dla swoich dzieci jak najlepszego wykształcenia.

Oczywiście, na wybór odpowiedniego kierunku kształcenia czy przyszłego zawodu mają wpływ również wasi rówieśnicy. Czasami wybór szkoły czy zawodu jest podyktowany tym, iż przyjaciele wybrali tę szkołę, więc i Wy, nie chcąc stracić kontaktów z kolegami, też ją wybieracie. Często decyzja podejmowana z takich pobudek okazuje się błędną.

Również ważnymi doradcami w procesie orientacji zawodowej są niewątpliwie nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Zadania szkoły w tym zakresie powinny się skupiać, między innymi na umożliwieniu wglądu w siebie oraz poznaniu swoich predyspozycji. W tym aspekcie możecie liczyć na pomoc pedagoga szkolnego, poprzez indywidualne rozmowy oraz uczestnictwo w zajęciach z poradnictwa zawodowego, których cykl już rozpoczęliśmy, ale zawsze zapraszam na konsultacje.

Podsumowując, zadaniem nauczycieli i rodziców jest pomoc i ukierunkowanie waszych zainteresowań i predyspozycji. Musicie jednak pamiętać, że to wy jesteście już na tyle dojrzali, że możecie i powinniście współdecydować o wyborze szkoły i zawodu.

Drodzy uczniowie klasy III gimnazjum zachęcam do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdziecie wiele cennych informacji np. e-gazetki o zawodach z obszaru medyczno – społecznego, administracyjno – usługowego i wielu innych, ponadto ciekawe filmy edukacyjne przedstawiające praktyczny charakter pracy w branży ekonomiczno – finansowo biurowej itd. , informator o zawodach szkolnictwa zawodowego.

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl

www.szkolnictwo.pl

 M. Olszewska

Przeczytano: 865 razy. Wydrukuj|Do góry