AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Pedagog szkolny i logopeda

23 września 2016 20:23 | Pedagog szkolny i logopeda

Adaptacja uczniów klasy IV do nowego środowiska szkolnego

Początek klasy IV szkoły podstawowej to czas niezwykle trudny dla uczniów, jak i dla Państwa. Wasze dzieci. rozpoczynają kolejny etap nauczania i muszą przystosować się do nowych warunków nauki, nowych nauczycieli i ich wymagań. Nauczanie na każdym z etapów edukacyjnych wiąże się z fazami rozwojowymi dziecka – z etapami w jego rozwoju psychicznym, osobowym i intelektualnym.

Drugi etap edukacyjny przypada na klasy IV – VI, tj. wiek 10 – 12 lat. Jest to początek wyrastania z dzieciństwa i podążania ku młodzieńczości, czas intensywnych przemian we wszystkich sferach osobowości, zwłaszcza w sferze moralnej, intelektualnej, uczuciowej. Najwięcej uwagi w tym okresie psychologowie poświęcają na rozwój młodego człowieka w zakresie przystosowania go do życia w społeczności. Rozwój społeczny dziecka wymaga w tym okresie zaistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej – jest to okres ,,chęci posiadania przyjaciela”. Dla porównania I etap kształcenia to okres dziecięcego egoizmu. Celowe jest, aby grupa rówieśnicza nie pozostawała poza kontrolą dorosłych. Wiadomo, że każda jakakolwiek zmiana jest momentem trudnym i wywołującym niepokój. To my, rodzice i nauczyciele powinniśmy pomóc dziecku odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.

Jak pomóc czwartoklasiście?

Rodzic powinien:

  • poinformować wychowawcę o szczególnych zaleceniach wobec dziecka (np. Ze względu na stan zdrowia, specyficzna sytuacja rodziny).

  • śledzić postępy dzieci (pomagać, ale nie odrabiać zadań; mieć częsty kontakt z wychowawcą, nauczycielami poszczególnych przedmiotów).

  • chwalić, zachęcać, nagradzać dziecko – to motywuje do dalszej pracy.

  • dopilnować, by dziecko zjadło śniadanie;

  • zapewnić miejsce do odrabiania lekcji, bezwzględny spokój;

Nie zapominajmy też, że nasze dziecko powinno mieć czas na zabawę i odpoczynek; pozwólmy dziecku oswoić się z nową sytuacją, dopiero później proponujmy zajęcia dodatkowe. Wiadomo, że przejście z III do IV klasy to moment trudny dla wszystkich: dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Jestem jednak przekonana, że w każdej sytuacji wasze dzieci, jak również Państwo będziecie otoczeni życzliwą opieką wychowawców oraz nauczycieli.

Troska o powodzenie dziecka w nauce, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym wymaga od nas znacznego wysiłku i pracy. Jest to jednak wkład, który zaprocentuje na sukces szkolny, a także na przyszłe osiągnięcia już w samodzielnym życiu.

Wszelkie działania mają szansę powodzenia jedynie wtedy, gdy będą stosowane przy współpracy szkoły i domu rodzinnego ucznia. Życzę Państwu, aby rok szkolny upłynął
w atmosferze owocnej współpracy, z której efektów będziemy mogli wspólnie się cieszyć.

Naszym czwartoklasistom życzę, aby pokonywanie progu czwartej klasy nie sprawiało trudności, a nauka przynosiła wiele radości w odkrywaniu tego, co jeszcze nie znane.

M. Olszewska

Przeczytano: 591 razy. Wydrukuj|Do góry