Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Pedagog szkolny i logopeda

15 listopada 2015 22:10 | Pedagog szkolny i logopeda

Bezpieczna Szkola - cd

Jakie zachowania i postawy rodziców wpływają na budowanie się poczucia własnej wartości u dziecka?

Ważne, by rodzice wychowywali dzieci z szacunkiem i miłością, dawali dziecku odczuwać swoją życzliwość i akceptację. Rodzice, którym zależy na budowaniu poczucia wartości u dziecka:

 • okazują dziecku swoją miłość i czułość;

 • wytyczają granice;

 • uczą zasad, jakimi rządzi się świat;

 • jasno mówią o swoich oczekiwaniach;

 • pozwalają dziecku na samodzielność;

 • pokazują, że wierzą w kompetencje i możliwości dziecka;

 • pozwalają doświadczać dziecku własnej sprawczości nawet w wykonywaniu drobnych czynności; pokazują mu, że ma ono wpływ na swoje życie,

że podejmując rożne działania, przejmuje nad nim kontrolę;

 • pokazują dziecku, że wierzą w jego dobroć;

 • akceptują uczucia dziecka i swoje - zarówno te przyjemne jak i nieprzyjemne;

 • potrafią przyznać się do błędu i przeprosić;

 • potrafią przyjmować krytykę na swój temat;

 • potrafią przyjmować komplementy, ale również potrafią obdarzyć komplementem inną osobę (w tym również dziecko);

 • doceniają wysiłki, starania dziecka, nawet jeśli nie zawsze wszystko mu się udaje;

 • mają dystans do siebie i poczucie humoru na własny temat;

 • liczą się ze zdaniem i potrzebami dziecka.

Takie zachowania budują postawę daleką od poczucia bezradności, przejawiającą się wiarą we własne możliwości i kompetencje. Wytwarzają nastawienie przejawiające się w zdaniu: \\\"mogę sobie poradzić, potrafię\\\" a nie \\\"nie dam rady, poniosę klęskę\\\". Dziecko, ucząc się i doświadczając nowych wyzwań, ma szansę odnosić sukcesy. Ważną rolą rodziców jest wzmacnianie w dziecku wszystkiego tego, co pozytywne. Każde osiągnięcie, nawet drobny sukces, sytuacja, w której dziecko podejmuje samodzielną inicjatywę lub gdy udaje mu się samodzielnie przezwyciężyć jakąś trudność, jest ważnym powodem do pochwał i podkreślenia faktu, że ma ono prawo być z siebie i swoich osiągnięć dumne.

\\\"Mamo nie umiem...\\\"

W procesie uczenia się i doświadczania nowych sytuacji naturalne są również porażki i pojawiające się w dziecku uczucie bezradności. Dziecko w takich momentach bardzo potrzebuje wsparcia i akceptacji rodziców. Okazane w takich sytuacjach zrozumienie dla trudności, brak ocen, ośmieszania, pokazanie, że celem nie jest bycie perfekcyjnym, bardzo pomaga dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości. Jednak budowanie poczucia własnej skuteczności nie oznacza, że nie akceptujemy uczucia bezradności, które może się pojawiać w dziecku. Akceptacja wszelkich przeżywanych uczuć jest bardzo ważna, jednak istotne jest, by jednocześnie pokazywać dziecku, że uczucie bezradności nie jest czymś trwałym, stałym, niezmiennym, a tylko stanem przejściowym, chwilowym. Uczucie bezradności może pojawić się, ale można także podjąć szereg działań, które pozwolą to uczucie przezwyciężyć i odzyskać poczucie wpływu na swoje życie. Rodzice, chcący budować poczucie wartości u dziecka, okazują dziecku również swoją wiarę w jego dobroć. Zakładają z góry, że jest ono dobrą i wartościową jednostką, zasługującą na miłość

i szacunek oraz zdolną do odwzajemniania tych uczuć i postaw. Dziecko konsekwentnie wychowywane w taki sposób, zaczyna postawy rodziców coraz bardziej uwewnętrzniać i odczuwać jako własne, tym samym budując własne poczucie wartości.

Literatura:
Faber A., Mazlish E. (2001), \\\"Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, Media Rodzina.
Gordon T. (1991), \\\"Wychowanie bez porażek”, Instytut Wydawniczy PAX.
Sakowska J. (1999), \\\"Szkoła dla rodziców i wychowawców”, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

M. Olszewska

Przeczytano: 697 razy. Wydrukuj|Do góry