AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Rada Rodziców

06 stycznia 2016 20:58 | Rada Rodziców

Komunikat Rady Rodziców z dnia 6 stycznia 2016 r.

 

Informujemy Państwa, że w roku szkolnym 2015/2016 w Radzie Rodziców zasiadają:

 1. Violetta Smolarek

 2. Aneta Jaworska

 3. Iwona Nowak

 4. Marlena Adamczewska

 5. Mariusz Lindner

 6. Aneta Sobczak – Szmajda

 7. Monika Zientala

 8. Piotr Raźniecki

 9. Arkadiusz Bartosik

 10. Monika Kowalińska

 11. Janina Pietrzak

 12. Anna Polka.

Spośród tych osób wybrano Prezydium Rady:

 • Przewodnicząca – Monika Kowalińska

 • Zastępca – Piotr Raźniecki

 • Skarbnik – Violetta Smolarek

 • Sekretarz – Monika Zientala.

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

 • Anna Polka – Przewodnicząca

 • Janina Pietrzak

 • Arkadiusz Bartosik

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Arkadiusz Bartosik – Przewodniczący

 • Mariusz Lindner

 • Aneta Jaworska.

 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców zapoznano się z ofertami firm ubezpieczeniowych, których przedstawiciele przybyli na nasze spotkanie. W naszej ocenie najatrakcyjniejszą ofertę przedstawiła firma PZU. Na obecny rok szkolny wybrano tego właśnie ubezpieczyciela.

Rada Rodziców podjęła uchwałę, na mocy której ubezpieczyciela naszych dzieci będzie można wybrać przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Pozwoli to na zaproszenie większej ilości przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, zapoznanie się z ofertami, skonsultowanie i podpisanie umowy ubezpieczenia w takim terminie, aby dzieci były objęte ochroną już od 1 września danego roku szkolnego.

W trakcie kolejnych posiedzeń Rady Rodziców uchwalono Regulamin Rady Rodziców, zapoznano się z Programem Profilaktycznym i Wychowawczym szkoły, planem finansowym Zespołu Szkół na kolejny rok budżetowy, zaopiniowano harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na obecny rok szkolny, rozwiązywano bieżące problemy, podjęto uchwałę dotyczącą planu finansowego Rady Rodziców.

Zgodnie z planem finansowym ze składek rodziców dofinansowane będą: imprezy szkolne, zabawa choinkowa, wycieczki oraz inne nieprzewidziane wydarzenia czy zakupy, które będą służyć dzieciom – w miarę możliwości finansowych.

Zdecydowaliśmy, że rodzice nie będą już finansować druków szkolnych, kart egzaminacyjnych itp. Pieniądze te (ok. 1000 zł rocznie) przeznaczone zostały na zakup rowerów, które będą służyć dzieciom starającym się uzyskać kartę rowerową.

Finanse zgromadzone ze składek, które Państwo przekazujecie na rzecz Rady Rodziców są przechowywane na koncie bankowym Rady Rodziców. Pieczę nad prawidłowością wydatków sprawuje Skarbnik Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kwiatkowicach. Wszelkie przychody i rozchody są udokumentowane, przy czym nikt niepowołany nie ma dostępu do konta.

Zachęcamy przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Rodziców. Prosimy wszystkich Państwa o zgłaszanie pomysłów, sugestii, pytań dotyczących działalności Rady Rodziców – za pośrednictwem osób wchodzących w skład Rady Rodziców lub e-mail : radarodzicowKce@o2.pl.

Wszystkie wskazówki będą dla nas przydatne.

 

 

Przeczytano: 1053 razy. Wydrukuj|Do góry