AAA
Zespół Szkół w Kwiatkowicach - Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Kwiatkowicach woj. łódzkie - witamy na naszej stronie

Podstawowe informacje

Przedszkole Samorządowe w Kwiatkowiacach jest placówką liczącą 1 grupę, zapewniającą opiekę 25 dzieciom. Obecnie do przedszkola uczęszcza 24 przedszkolaków w wieku od 2,5 do 4lat. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:30 - 16:30 przez cały rok szkolny, z przerwą wakacyjną od 16 lipca do 31 sierpnia. Za 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu rodzice nie ponoszą żadnych kosztów. Każda kolejna godzina ponad zakres podstawy programowej wynosi 1zł. W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej.

Dużym atutem przedszkola jest przestronna sala, urządona w taki sposób, aby dzieci traktowały przedszkole jako swój dom. W ogrodzie przedszkolnym znajduje się nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o elementy pedagogiki Marii Montessori.

Maria Montessori opracowała całościową koncepcję pedagogiczną, obejmującą rozwój dziecka od narodzenia aż do wkroczenia przez nie w wiek dorosły. Wychowanie jest tu rozumiane jako wspieranie i stałe podążanie za dzieckiem. Zadaniem wychowawcy jest pomoc dziecku w samodzielnym osiągnięciu celu, możliwa dzięki znajomości i szacunkowi dla praw rozwojowych.

Sala wyposażona jest w materiał rozwojowy, który wspiera dziecko w jego indywidualnym rozwoju. Podstawową rolą wychowawcy jest podążanie za dzieckiem, wspieranie jego indywidualnego rozwoju w myśl maksymy "Pomóż mi to zrobić samemu". Nauczyciel jest organizatorem otoczenia, pomocnikiem i przewodnikiem dla dziecka w jego rozwoju. Jest cierpliwy i opanowany, przyjmuje postawę partnerską, opartą na ustalonych zasadach. Pokazuje jak posługiwać się pomocami, jakie mają one przeznaczenie, jak o nie dbać. Pomaga, gdy jest o to poproszony. W przedszkolach montessoriańskich dzieci same wybierają sobie materiał, z którym chcą pracować - nie ma zabawek!!! Przygotowane otoczenie podzielone jest na kąciki:

- praktyczne ćwiczenia dnia codziennego - odwołują się do chęci wykonywania przez dziecko czynności domowych i samoobsługowych. Znajdują się w nim: ramki umożliwiające uczenie się umiejętności zawiązywania, zapinania, sznurowania, zasuwania, naczynia o różnym stopniu trudności do przelewania wody, serwety do składania, zestaw do czyszczenia butów, miejsce do mycia rąk, małe szczoteczki do zamiatania

- materiał zmysłowy - pomoce mają za zadanie wprowadzić dziecko w świat pojęć, którymi będzie się ono posługiwało. Pomoce z tej grupy pozwalają dziecku zmysłami określać ich cechy. Dziecko, używając ich, jest wprowadzane w świat pojęć np. związanych z wymiarami (mały-duży, gruby-cienki, krótki-długi), rodzajami powierzchni brył. Dowiaduje się, jak nazywają się kolory, jakie są ich odcienie, jakie są rodzaje i intensywność szmerów i dźwięków, doświadcza powierzchni szorstkich i gładkich.

- materiał językowy - pomoce umożliwiają naukę pisania, czytania. Opierają się na wielozmysłowym poznawaniu świata i jego zainteresowaniu językiem pisanym i mówionym. Charakterystycznymi pomocami są litery wykonane z szorstkiego papieru i naklejone na deseczki.

- materiał matematyczny - pomoce umożliwiają dziecku poznanie świata liczb, zrozumienie i wyćwiczenie czterech działań matematycznych.

- wychowanie kosmiczne - pomoce umożliwiają poznawanie i zrozumienie wszechświata w aspekcie astronomicznym, geologiznym, geograficznym, biologicznym i historycznym.

- wychowanie religijne - pomoce umożliwiają kontakt dziecka z Bogiem, stąd w placówkach montessoriańskich jest miejsce na umieszczenie krzyża, biblii, świecy, obrazków o tematyce religijnej.

W każdym z kącików są różnorodne pomoce rozwojowe w jednym egzemplarzu. Dziecko w tzw. czasie pracy wolnej, wybiera pomoc, którą jest zainteresowany i z nią pracuje. Samo lub jeśli chce z pomocą nauczyciela.

Dzieci Montessori uczą się, że ich pomysły mają wartość, a ich decyzje są ważne. Potrafią słuchać, łatwo dopasowują się do zmian - są elastyczne w myśleniu i działaniu, rozwiązują złożone problemy, nawiązują pozytywne interakcje społeczne, przestrzegają zasad. Żeby wychować montessoriańskie dziecko, trzeba być odważnym rodzicem.

tekst - E. Cymerman